Keuruun Lämpövoima Oy investoi uuteen vara-huippulaitokseen vajaat 3,5 milj. € ensi vuoden aikana 

Investoinnilla korvataan vanha 1960-luvulla rakennettu kattilalaitos, jonka ympäristölupa päättyy 31.12.2017. Investoi on myös taloudellisesti tärkeä, sillä uusi kattila hyödyntää nykyisiä polttoaineita tehokkaasti hyvän hyötysuhteensa ansiosta. Myös kesäaikainen vuorojärjestelmä voidaan purkaa; laitos tulee ns. miehittämättömään käyttöön. Investointi laskee huomattavasti päästöjä alittaen tulevat päästönormit. Uusi kattilaitos otetaan kaupalliseen käyttöön marraskuussa 2017.

Rakennettavan laitoksen ja vuonna 2011 kaupalliseen käyttöön otetun laitoksen polttoaineet ovat lähes 100 % kotimaisia, uusiutuvien osuuden ollessa yli 70 %. Öljyn käyttö minimoidaan ja rajoittuu lähinnä odottamattomien seisokkien aikaan. Uuden kattilan ansiosta voimme poistaa käytöstä myös Keuruun uimahallin vieressä olevan öljykattilaitoksen.

Pitkällä tähtäimellä lämmöntuotantolaitteistomme mahdollistaa myös suotuisamman kustannuskehityksen ja nykyistä paremman kilpailukyvyn. Tavoitteenamme on saada lämmönhinta reaalisesti laskemaan ja ensi vuoden hinta pysyykin tämän vuoden tasolla.

Sähkömarkkinalain edellyttämän säävarman verkon investoinnit jatkuvat myös tulevina vuosina

Investoinneilla pyritään entisestään vähentämään sähkökatkoja ja varmistamaan lyhyet katkoajat vikatilanteissa. Tehtävät investoinnit tehdään asiakkaiden parhaaksi. Tänä vuonna tehdyt siirtoverkon investoinnit ovat noin 1,8 milj. € ja ensi vuonna tulorahoitus huomioiden noin 1,3- 1,5 1,8 milj. €.

Raskas investointiohjelma ja kantaverkkopalveluiden hintojen nousu nostaa kustannuksiamme, joten joudumme tarkastelemaan, muiden verkkoyhtiöiden tapaan, siirtohintojamme 1.1.2017 alkaen. Keskimäärin hintamme nousee n. 6 % vaihdellen  liittymätyypeittäin.

Sähköenergia on sähkön kokonaishinnasta 30 %, loput 70 % on siirron kustannusta sekä sähkö- että arvonlisäveroa. Keuruun Sähkö Oy:n energiahinnat eivät ole markkinoiden halvimpia ja arvostammekin asiakkaitamme uskollisuudesta kuntalaisina omistamaansa yhtiötä kohtaan.

Monipuoliset ja kilpailukykyiset energiatuotteet: aurinkosähkö ja älykäs lämmityksen ohjaus

Panostamme tulevaisuuteen ja jo tulevana vuonna tuomme markkinoille uusia, monipuolisempia ja kilpailukyisempiä energiatuotteita nykyisten rinnalle.

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö yleisin käyttötarkoitusperä on käyttää paneeleilla tuotettu sähkö itse. Sähköverkon ulkopuolisia järjestelmiä kutsutaan Off-Grid -järjestelmiksi. Tällaisia kohteita ovat yleisimmin vapaa-ajan asunnot. Keuruun Sähkö Oy tarjoaa korkealaatuiset aurinkosähköjärjestelmät sähköntuotantoon omakotitaloihin, taloyhtiöihin, suurkohteisiin ja vapaa-ajan asuntoihin. Mitoitamme oikean järjestelmän. Aurinkopaneelien lisäksi meiltä saa näiden asennustelineet kaikille kattotyypeille, seinäasennuksiin ja maa-asennuksiin. Aina valmiiksi asennettuna.

Älykäs lämmityksen ohjaus

CleBox® –palvelu säästää 20-35% sähkölaskusta siirtämällä sähkön kulutusta automaattisesti vuorokauden edullisimmille tunneille. TIMMI spot-sähkö™ on halvinta saatavilla olevaa sähköenergiaa, sen hinta kuitenkin voi vaihdella tunti tunnilta. Ohjausjärjestelmä maksimoi sähkön tuntihinnoittelusta saatavan hyödyn ja minimoi kaikkein kalleimpiin tunteihin liittyvän hintariskin. Tekniikka pienentää turhaa kulutusta sekä ohjaa lämmitystä automaattisesti tasaisemmaksi. Tämä nostaa asumismukavuutta ja samalla laskee kiinteistön lämmitystarpeen kokonaistasoa. CleBox ja TIMMI valmiiksi asennettuna.

Keuruun Sähkö Oy • Yliahontie 19, 42700 Keuruu • Puhelinvaihde ma-pe 9.00 - 15.00: 020 7879 800
© Keuruun Sähkö 2017. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®