Varissaaren voimalaitos:

Suunnannäyttäjä Suomessa


Keuruun Lämpövoima Oy on rakennuttanut Varissaareen uuden puuta ja turvetta polttavan CHP-voimalaitoksen. Laitos tuottaa vuosittain 65 GWh lämpöä ja 10 GWh sähköä. Kovilla pakkasilla ja kesäseisokin aikaan lämpöä tuotetaan myös raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä.

 

Biopolttoaineiden käyttö lisääntynyt

Varissaaren voimalaitos mahdollistaa kotimaisten biopolttoaineiden lisääntyvän käytön. Tehokas ja ympäristöystävällinen voimalaitos on suunnannäyttäjä suomalaisessa energiateollisuudessa. Lämmön tuotantokapasiteetti on kolminkertaistunut. Yhteistuotantolaitoksen tehojen ylittäessä 20 MW Keuruun Lämpövoima Oy on mukana myös päästökaupassa.

Laitoksen pääpolttoaineita ovat turve, purkupuu ja puupolttoaineet, joita voidaan polttaa missä tahansa seossuhteessa. Vuositasolla puupolttoaineiden määrä on noin 80 % ja jyrsinturpeen määrä noin 20 % koko energiantuotannosta.

Laitoksen korkea ekologisuusaste ei jää pelkästään polton ja hukkalämmön talteenoton tehokkuuden varaan. Savukaasujen ja lauhdevesien puhdistusjärjestelmä pienentää laitoksen ympäristökuormituksen murto-osaan entisestä. Lisäksi laitoksessa on jatkuvasti toimiva päästömittausjärjestelmä, jolla mitataan muun muassa savukaasujen sisältämä kiintoainepitoisuus. Polttoaineen poltosta syntyvä tuhkakin voidaan hyödyntää pelto- ja metsälannoitukseen.

 

Voimalaitoshankkeen esite

 

Voimala koillisesta

Voimala kaakosta

Voimala lounaasta

Voimala luoteesta

 
Keuruun Sähkö Oy • Yliahontie 19, 42700 Keuruu • Puhelinvaihde ma-pe 9.00 - 15.00: 020 7879 800
© Keuruun Sähkö 2018. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®